วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567

พาณิชย์ชวนเที่ยว...ตลาดต้องชม “ตะลอนเที่ยววิถีไทเลย ตะลุยตลาดถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง”

วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ตลาดต้องชม ตลาดถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง จังหวัดเลย


​นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะให้เกียรติเยี่ยมชมตลาดเย็นชมวิถีไทเลย ในกิจกรรม พาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศ “ตะลอนเที่ยววิถีไทเลย ตะลุยตลาดถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง” หนึ่งในตลาดต้องชม 251 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเลย ผู้บริหารตลาดให้การต้อนรับพร้อมรับชมการแสดงต้อนรับจากนางรำร้อยปี เอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน ชื่อชุดการแสดง “ฟ้อนเบิ่งโขง” พร้อมมอบผ้าฝ้ายทอมือ ผูกเอวให้ท่านรองนายกฯ แสดงถึงความเคารพ และการต้อนรับของชาวบ้านเชียงคานต่อผู้มาเยือนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเที่ยวตลาดต้องชม เน้นให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่แสดงออกในรูปแบบของสินค้าพื้นเมือง การละเล่น และการแสดง รวมไปถึงทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นการดึงดูดให้กลุ่มคนและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้เข้ามาสัมผัสท่องเที่ยวพักผ่อน และได้มีโอกาสไปเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการ เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ให้กับชุมชนให้มากที่สุด


อีกทั้งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมถ่ายภาพ ณ จุด Landmark เช็คอินพร้อมแชร์ผ่านช่องทางสื่อโซเซียลมีเดีย เพื่อรับคูปองชวนช้อป 50 บาททันที จาก DIT GO เมื่อมาเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567 กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องในช่วงปีใหม่ให้ประชาชน เพื่อกระตุ้นการบริโภค สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและคณะคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เดินเที่ยวชม ชิม ช้อป สินค้าตลาดต้องชม “ตะลอนเที่ยววิถีไทเลย ตะลุยตลาดถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง”พร้อมผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเลย และผู้บริหารตลาด แวะชมนวดยองเส้น ร้านยายคำก้อย แวะชมร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากชุมชนเชียงคาน ณ ร้านมักเลาะ แวะชิมร้านมะพร้าวแก้วทำสด น้ำตาลมะพร้าวปั้น ณ ร้านวรรัตน์มะพร้าวแก้ว แวะเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงระหว่างทาง ได้แก่ โปงลาง ชุดผีขนน้ำ  แวะเยี่ยมชม และลงชื่อเป็นที่ระลึกกระเป๋าผ้าฝ้ายดิบของที่ระลึกเชียงคาน แวะชิมร้านผัดไทยห่อใบบัว ณ ร้านเหลียวแล  แวะชิมร้านไอติมบาหยันเสิร์ฟบนผลแคนตาลูปสดทั้งลูก  แวะชิมร้านโรตีผีตาโขน @เชียงคาน แวะร้านขนมบัวลอย ร้านบัวลอยโรจน์เลย และแวะชมร้านเสื้อผ้าพื้นเมือง ร้านนิยมไทย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน  กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ดำเนินการพัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม งานศิลปะ สินค้า OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมเป็น “ตลาดต้องชม” ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์วิถีของชุมชน

โดย “ตลาดต้องชม”  นี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับชุมชน เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะ วิถีชีวิต อัตลักษณ์และความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งล้วนแล้วเป็นอำนาจแห่งการสรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชน หรือ ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ที่กระจายไปทั่วประเทศ   ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยประชาชนสามารถ เที่ยวชม ช้อป ชิม สินค้าในตลาดต้องชมได้ โดย “ตลาดต้องชม” ได้แก่

ภาคกลาง 5 จังหวัด 5 ตลาด  

1.จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่  ร้านค้าชุมชนริมคลองพระยาสุเรนทร์

2.จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ตลาดน้ำดอนหวาย

3.จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ตลาดน้าไทรน้อย

4.จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ตลาดชุมชนวัดโบสถ์

5.จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ภาคเหนือ 4 จังหวัด 6 ตลาด

1.จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ ตลาดย้อนยุคนครชุม

2.จังหวัดน่าน ได้แก่ 1)  กาดข่วงเมืองน่าน
2) กาดแลงเมืองปัว มาม๋วนใจ๋ 3) ร้านค้าชุมชนวัดพระธาตุแช่แห้ง

3.จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ตลาดวิถีชุมชน ฅนพิษณุโลก

4.จังหวัดพะเยา ได้แก่ ตลาดบ้านบัว


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด 5 ตลาด

1.จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ตลาดสีเขียวขอนแก่น (Green Market)

2.จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ตลาดสะพานไม้แกดำ

3.จังหวัดสกลนคร ได้แก่ ตลาดย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม

4.จังหวัดหนองคาย ได้แก่ ตลาดแคมของหนองคาย

5.จังหวัดเลย ได้แก่ ตลาดถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง

ภาคใต้ 4 จังหวัด 4 ตลาด

1.จังหวัดตรัง ได้แก่ ตลาดนาปด

2.จังหวัดพังงา ได้แก่ ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า

3.จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ตลาดนัดวัดเทพ

4.จังหวัดสงขลา ได้แก่ หลาดริมเล @ เกาะยอ 

สามารถเที่ยวชมตลาดต้องชมทั่วประเทศเพิ่มเติมได้ที
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17N84bs45jrrwvC-EgBWWT5tAViy-stw&usp=sharing  

 

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ที่

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ : 0 2507 5530 , สายด่วน 1569

ช่องทางออนไลน์: https://www.facebook.com/ditfamilyhomes

ข่าวประชาสัมพันธ์

พาราไดซ์ พาร์ค เปิดฟลอร์แข่งขัน “ยังก์ไหวคลับ การแข่งขันเต้นลีลาศ”

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค มอบความสุขพร้อมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงวัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง กับครั้งแรก! ที่เป...

โวยวายดอทคอม