วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีรำบวงสรวงโดยกลุ่มสตรีจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้ที่มีความศรัทธากว่า 2,500 คน


“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีรำบวงสรวงโดยกลุ่มสตรีจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้ที่มีความศรัทธากว่า 2,500 คน  นิทรรศการจากทั้ง 6 อำเภอ ร่วมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มากกว่า 60 ร้านค้า และ ร่วมกิจกรรมการประกวดภายในงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2024 การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชื่อดังคับคั่ง ตั้งวันที่ 18 - 27 มกราคม 2567

ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จังหวัดหนองบัวลำภู ”ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม