วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

มูลนิธิสังคมสุขใจ เดินหน้าผลักดันเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมาย “ยั่งยืน” ไม่ใช่แค่เทรนด์

พร้อมชวนเที่ยวงาน สังคมสุขใจ ครั้งที่9 “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” 26-28 ม.ค.นี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม          

                                                            
มูลนิธิสังคมสุขใจ เปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” ชวนภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมผลักดันประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชี้ สังคมอินทรีย์ยั่งยืน ไม่ใช่แค่เทรนด์ หรือกระแส ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด ฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน พร้อมชวนเที่ยงงาน สังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม นี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม  หวังกระตุ้นให้คนทั้งห่วงโซ่ ร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ขยาย วงกว้างและนำไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน                                                                                                             

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจและนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA
กล่าวว่า วันนี้ได้เห็นภาพของพันธมิตรที่มาร่วมมือกัน ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ข้อ 17 partnership for the goal เพราะการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกัน สำหรับ TOCA มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคไปพบเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการท่องเที่ยว ความเชื่อมั่น เกิดสังคมอินทรีย์บนฐานของการค้าที่เป็นธรรม เพราะวันนี้วิถีอินทรีย์ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด เมื่อ UN บอกว่าโลกกำลังเดือด เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงเกินกว่าที่จะเรียกว่าโลกร้อนแล้ว เราทุกคนจึงต้องเร่งช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                                                   “ที่ผ่านมา TOCA ได้พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา ผ่าน TOCA Platform โดยคาดว่าภายใน 1 ปีข้างหน้า จะสามารถสร้างตัวชี้วัดให้เห็นได้ชัดเจนว่ากิจกรรมต่างๆ ในสังคมอินทรีย์มีผลต่อการลด carbon footprint มากน้อยเพียงใด”                                                 

ด้านนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถึงการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม ว่า เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นทางของวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ และมีร้านอาหารอร่อยหลากหลาย ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เชื่อว่าการรวมพลังของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมอินทรีย์ที่มูลนิธิสังคมสุขใจดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให้เติบโตขึ้นอย่างแน่นอน                                                                                                                                             

ด้านนางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง หรือ TCEB กล่าวว่า TCEB มีบทบาทสำคัญข้อหนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้งานแสดงสินค้าเป็นแพลทฟอร์ม ซึ่งงานสังคมสุขใจเป็นแพลทฟอร์มที่มีผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์มาร่วมกว่า 200 บูธ โดยในงานนี้ TCBE มีภารกิจในการจัดการเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching สนับสนุนให้เกิดตลาดใหม่ๆ จากเดิมที่ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์หรือเกษตรกรอินทรีย์เน้นการขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรง ให้มาขยายการขายส่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงแรมต่างๆ ได้                                              

ส่วนนางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น มีความต้องการอาหารที่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ  สำคัญ คือ ต้องยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชน ที่ผ่านมา ททท.จัดกิจกรรม โดยร่วมกับ TOCA ส่งเสริมให้เชฟรุ่นใหม่ๆ สร้างสรรค์เมนูใช้วัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์ และน่ารับประทาน รวมทั้งการทำคอนเทนต์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารอินทรีย์ รวมถึงการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์                                                               

ขณะที่ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อีกหนึ่งองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์   กล่าวว่า สำนักงานฯ ดูแลพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมซึ่งขณะนี้มีประมาณ 40 ล้านไร่   มีเกษตรกรประมาณ 3 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 30 ล้านคน โดยในเรื่องเกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ปีละประมาณ 5 หมื่นไร่ จึงมั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะมีพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับเครือข่ายภาคเอกชน นายพลาย ภิรมย์ Head of Environment Division บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ให้เกิดผลจริงจังนั้น เป้าที่ 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ต้องไม่ใช่เป็นเทรนด์ แต่ต้องเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน ให้ทุกคนหันมาบริโภคอินทรีย์ เพราะเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรที่ยั่งยืนไม่ทำร้ายโลก  โดยเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก มีโครงการที่ดูแลตั้งแต่การผลิต การเชื่อมโยงชุมชน รวมทั้งขยายผลไป
ในชุมชนต่างๆ อีกทั้งสนับสนุนด้านการตลาดควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนัก และเห็นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองและมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

นายทวีศักดิ์ อ่องเอี่ยม เกษตรกรกลุ่มบางกระเจ้าเกษตรอินทรีย์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศระดับเขตในโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กล่าวว่า เกษตรกรสามารถนำความรู้ของตนเองมาปรับประยุกต์และใช้เทคโนโลยีต่างๆ ช่วยให้เกิดความสำเร็จได้ วันนี้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มากมาย เกษตรกรแต่ละคนมีความถนัดความเก่งคนละเรื่องคนละแบบ  นำความรู้มาแบ่งปันกัน ช่วยกันพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า  ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายสังคมที่สุขใจอย่างแท้จริง 

เพราะการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ให้สำเร็จได้ “ความต่อเนื่อง” คือหัวใจสำคัญ ดังนั้น มูลนิธิสังคมสุขใจ และ TOCA จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ล่าสุดผนึกกำลัง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรอินทรีย์  ร่วมกัน  จัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” เปิดพื้นที่ ให้คนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซื้อขายสินค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในงานช้อปจุใจกับ 9 ไฮไลท์กิจกรรม เต็มอิ่มกับองค์ความรู้มากมาย สนุกกับเวิร์คช็อปดีดี และช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 200 บูธ

เข้างานฟรี!! ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น.  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อมูลการเดินทางสอบถามได้ที่  โทร 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook/งานสังคม สุขใจสวนสามพราน  https://www.facebook.com/SangkomSookjai

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 10 ล้านฉบับ เริ่มจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ร...

โวยวายดอทคอม