วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567

คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการออกบูธกิจกรรม นำเกมที่สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนมาสร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงานอีกด้วย ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


สำหรับโครงการดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และเครือข่ายพันธมิตรภาคธุรกิจ ยังได้ร่วมกันส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผ่าน 2 กรมธรรม์ ได้แก่ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวร์รันส์) และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวร์รันส์)” ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท ภายใต้แนวคิด “SMART” (Smart Drive Arrive Safe) เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใยให้ประชาชนได้เลือกบริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการศึกษาสภาพจราจร และเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายด้วยความอุ่นใจและปลอดภัยตลอดเส้นทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม