วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ร่วมจัดงานมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564

นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการโหวตจากผู้บริโภค
รวม 40 รางวัล ใน 12 ประเภทสินค้าและบริการ

งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021   ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในงาน ในรูปแบบ Virtual Event พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์
ไอพี จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจาก 40 องค์กรที่ได้รับรางวัล ร่วมงานอย่างสมเกียรติ 

ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี กล่าวว่า “การที่องค์กรจะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น คนส่วนใหญ่มองว่า เป็นเรื่องของการตลาด แต่หัวใจสำคัญของสินค้าหรือบริการที่ดี ผู้บริโภคซื้อซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นกิจวัตรนั้น มาจากคำว่า 'นวัตกรรม' เพียงแต่การมองนั้น มุมมองของแต่ละคนมองอย่างไร เพราะในความเป็นจริง ทุกธุรกิจสามารถคิด Disruptive Innovation ได้ อย่างที่องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าทุกสินค้าหรือบริการผ่านกระบวนการคิด สังเคราะห์และผลิตออกมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค และผู้บริโภคก็มั่นใจว่า มีคุณค่าจากนวัตกรรม             

“งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 หรือ BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 เป็นงานหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษา
ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสังคมไทย ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ผ่านการคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ ๆ และช่วยสร้างความตื่นตัวให้แก่คนไทยทุกคนต่อไป”


คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 หรือ BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 ดำเนินการโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจและคัดเลือกแบรนด์สินค้าและบริการใน 12 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม นำมาวิจัย วิเคราะห์ และเข้าสู่ขั้นตอนการโหวตจากผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,000 ราย เพื่อมอบรางวัลให้แก่สุดยอดสินค้าแห่งปี และอย่างที่ทราบว่า จากนี้เป็นโจทย์หินสำหรับทุกองค์กร จากวิกฤต COVID-19 ซึ่งเส้นทางธุรกิจแต่ละแห่งได้พิสูจน์ความสามารถการแข่งขัน ควรค่ากับรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 ทั้ง 40 องค์กรที่ชนะเลิศในสาขาต่างๆ ในปีนี้”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โลกหลังยุควิกฤติโควิด จะทำให้เราได้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อองค์กร ไม่ว่าในสายงานใดก็ตาม การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่เราต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่ CMMUให้ความสำคัญมาตลอด 25 ปี  ดิฉันเชื่อมั่นว่า การมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION 2021 จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ผลิตในภาคธุรกิจต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อมุ่งไปสู่ประโยชน์ของทุกคนในสังคม และเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เราเห็นความร่วมมือ จากพันธมิตรในทุกภาคส่วน ในงานมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION 2021 นี้”

รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 แบ่งหมวดประเภทของสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ประกอบด้วย 1. สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม 2. แฟชั่นและเครื่องประดับ 3.สินค้าอุปโภค 4. สินค้าบริโภค 5. ยานยนต์ 6. การบริการ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 8. สินค้าไลฟ์สไตล์ 9. อสังหาริมทรัพย์ 10. การเงิน-การลงทุน 11. ประกันชีวิตและประกันภัย และ 12. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายชื่อ 40 องค์กรที่เข้ารับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 ประกอบด้วย 

1.รางวัลประเภทบริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ บัตรติดล้อ บมจ.เงินติดล้อ

2.รางวัลประเภทการเงินและการลงทุน กลุ่มแอปพลิเคชันทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ LINE BK
บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด

3.รางวัลประเภทบริการกลุ่มบริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ บริการขนส่ง Best Express
บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

4.รางวัลประเภทบริการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์
Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลสมิติเวช

5.รางวัลประเภทกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ สถานีบริการน้ำมัน PT
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

6.รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มการบริการ Aplication
ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน MTL Click บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

7.รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ โครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

8.รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน
ผลิตภัณฑ์ เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) เอไอเอ ประเทศไทย

9.รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มประกันภัยทรัพย์สิน
ผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน Drone Inspection Service with Thermoscan
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

10.รางวัลประเภทกลุ่มประกันออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ FWD Easy E-CANCER
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

11.รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี
ผลิตภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ COWAY NEO PLUS บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

12.รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มฟิล์มกรองแสงรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ลามิน่า ดิจิทัล เซราแมทริกซ์ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด 

13.รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 4
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

14.รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มรถยนต์ปิคอัพ ผลิตภัณฑ์ New Nissan NAVARA
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

15.รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ Nissan ALMERA
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

16.รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานทางเลือก “MG HS PHEV”
ผลิตภัณฑ์ MG HS PHEV บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

17.รางวัลประเภทสุขภาพและความงาม กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ คิวมินซี (QminC) บริษัท เทรา ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

18.รางวัลประเภทสุขภาพและความงาม กลุ่มเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ ด็อกเตอร์ เจล คอนเซนเทรต
ไบรท์เทนนิ่ง ดีลักซ์ ครีมบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด ภายใต้ กลุ่มธุรกิจออกานิกส์ กรุ๊ป

19.รางวัลประเภทอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มคอนโดมิเนียม ผลิตภัณฑ์ คอนโดมิเนียม แบรนด์ ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge) บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

20.รางวัลประเภทอุปโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์สี ผลิตภัณฑ์ สีเบเยอร์ คูล กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์

21.รางวัลประเภทอุปโภค กลุ่มอุปกรณ์แม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์ เป้อุ้มเด็ก i-angel
บริษัท จิณณ์ แอนด์ แฟมิลี่ จำกัด

22.รางวัลประเภทไลฟ์สไตล์ กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ Roborock S7
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะ แบรนด์โรโบร็อค บริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด

23.รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ผลิตภัณฑ์ ตู้เย็น Haier
บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

24.รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องซักผ้า Haier
บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

25.รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ Carrier Color Smartบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

26.รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ (ทีวี) ผลิตภัณฑ์ LG OLED TV
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

27.รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มเครื่องฟอกอากาศ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศ ชาร์ป บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

28.รางวัลประเภทแฟชั่นและเครื่องประดับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภททองคำ
ผลิตภัณฑ์ ทองคำ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

29.รางวัลประเภทไลฟ์สไตล์ กลุ่มที่นอนและเครื่องนอน ผลิตภัณฑ์ ที่นอน LINCON รุ่น UNICORN บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด

30.รางวัลประเภทไลฟ์สไตล์ กลุ่มแผ่นลามิเนตต้านเชื้อไวรัส
ผลิตภัณฑ์ แผ่นลามิเนตต้านเชื้อไวรัส บริษัท กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

31.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล Enterprise HDD
ผลิตภัณฑ์ Seagate Exos บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

32.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก ผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก PREDATOR บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

33.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ การบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5G บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

34.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม LUCKY POLE บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)

35.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับพรีเมี่ยม
ผลิตภัณฑ์ HUAWEI Mate 40 Pro บริษัท Huawei Consumer Business Group (Thailand)

36.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ The Best Budget Gaming Smartphone
ผลิตภัณฑ์ Infinix HOT 10S อินฟินิกซ์ ไทยแลนด์

37.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประเภท Internal SSD ผลิตภัณฑ์ WD_BLACK™ SN850 NVMe™ SSD บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอ

38.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประเภท External SSD ผลิตภัณฑ์ WD My PassportTM SSD บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

39.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บประเภท Flash Memory
ผลิตภัณฑ์ SanDisk ® iXpand ® Flash Drive Luxe บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

40.รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ MINE SMART FERRY
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่อง 3 ส่งมอบถุงมือยางเกรดพรีเมี่ยม ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย

            บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ส่งมอบถุงมือยางเกรดพรีเม...

โวยวายดอทคอม