วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

พม.บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือหญิงชรา อายุ 71 ปี

ขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชน  ที่จังหวัดหนองบัวลำภู 

วันนี้ (18 ก.ย. 64) เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์กรณีหญิงชรา อายุ 71 ปี ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จึงไม่สามารถขอฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในบ้านบ้านไม่มีเลขที่ ปลูกสร้างอยู่ในที่สาธารณะในหมู่บ้านโคกม่วย
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าหญิงชราดังกล่าว ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้
และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ เพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลานสาวและหลานเขย ทั้งสองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง และไม่มีที่ดินทำกิน รายได้หลักของครอบครัวมาจากการทำงานประกอบชีพรับจ้างทั่วไป
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของหลานสาวและหลานเขย เดือนละ 300 บาท โดยผู้นำชุมชน และชาวบ้านช่วยสร้างบ้าน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนเรื่องการขอบัตรประจำตัวประชาชนทางผู้นำชุมชนเคยได้ประสานไปที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ ปี 2558-2559
นายอนุกูล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 นายประยุร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาและครอบครัว เพื่อสอบถามความต้องการการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19โดยหญิงชราดังกล่าว ตอบว่า “ไม่ต้องการรับวัคซีน เพราะกลัววัคซีน กลัวเจ็บ และภูมิต้านทานไม่พอ เพราะแก่แล้ว” ส่วนเรื่อง การขอบัตรประจำตัวประชาชน ทางนายอำเภอแจ้งว่าจะพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. ในเบื้องต้นได้ให้การช่วยเหลือดังนี้

1. เรื่อง การขอรับวัคซีน เมื่อวันที่ 17 ก.ย .64 ได้ประสานขอรับความช่วยเหลือ เรื่อง การขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากโรงพยาบาล และประสานนายแพทย์ สสจ. หนองบัวลำภู ให้สามารถฉีดวัคซีนได้ แม้ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยนายแพทย์ สสจ.ได้มอบหมาย ทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองไปดำเนินการ
 2. เรื่อง หลักฐานทางทะเบียนราษฎรสนง.พมจ.หนองบัวลำภู ได้ประสานขอทราบแนวทางจากฝ่ายทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองหนองบัวภู เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาให้มีบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ
3. เรื่อง ปัญหาด้านรายได้ สนง.พมจ.หนองบัวลำภู ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท นอกจากนี้ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือโดยร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เรื่อง การดำเนินการจัดทำหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ร่วมกับนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ฝ่ายทะเบียนราษฎร สสจ.หนองบัวลำภู ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู กำนันตำบลบ้านพร้าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านโคกม่วย และเจ้าหน้าที่ พมจ.หนองบัวลำภู ในวันที่ 20 ก.ย. 64 พร้อมทั้งประสานส่งข้อมูลให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อพิจารณาขอรับความช่วยเหลือเรื่อง เครื่องอุปโภค บริโภคมอบให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าวต่อไป

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 ชั่วโมง และ 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ล่องห่วง ชมตะวัน ฟังเพลง ณ แม่ฮ่องสอน (Wonder Festiva at Mae Hong Son) ...

โวยวายดอทคอม