วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

กรมอนามัยร่วมกับททท. ลงพื้นที่แนะร้านอาหารในศูนย์การค้าฯ คุมเข้มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้าและพื้นที่สาธารณะคุมเข้ม      คัดกรองแรงงานต่างด้าวก่อนปฏิบัติงานลดเสี่ยงโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำร้านอาหารที่ให้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี (Delivery) ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย ทั้งความสะอาด และถูกสุขลักษณะ

วันนี้ (14 มกราคม 2564)   นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมร้านอาหารในศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการคัดกรองเชิงรุกทำให้พบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารได้มีการคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น 

เพราะจากข้อมูลสถานการณ์คนต่างด้าวของสำนักบริหารต่างด้าว กรมการจัดหางานล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2563 พบมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย จำนวน 2,526,275 คน ในจำนวนนี้มีการทำงานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยทำหน้าที่ทั้งปรุงประกอบอาหาร สัมผัสอาหาร และให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามานั่งในร้านหรือซื้อกลับบ้าน 

ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ทำงาน นอกจากจะต้องดูแลด้วยการพาไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและตรวจคัดกรองโรคให้เรียบร้อยแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ตั้งแต่ ให้มีระบบการคัดกรองพนักงาน และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ มีการล้างมือเป็นประจำก่อนและหลังปรุงประกอบการ และให้หมั่นสังเกตอาการ หากมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านอาหารควรประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม  THAI STOP COVID http://stopcovid.anamai.moph.go.th ของกรมอนามัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม