วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พก. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือคนพิการผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 63 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ร่วมกับองค์กรคนพิการ จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ในโครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน” พก. ส่งมอบกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวสู้ภัยน้ำท่วม โดยขบวนรถเริ่มต้นจากบ้านราชวิถี ออกเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมเก้าอี้สุขาสำหรับคนพิการ เพื่อส่งมอบให้คนพิการและครอบครัว รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ โดยมีจุดหมายที่จังหวัดสุโขทัย แพร่ น่าน และพะเยา


นางธนาภรณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากหลายจังหวัดทางภาคเหนือมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงและน้ำป่าไหลหลากกะทันหัน ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนคนพิการและครอบครัวเป็นจำนวนมาก พก. จึงผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมส่งทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 


สำหรับจังหวัดภาคในเหนือ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเฝ้าระวังจากพายุ รวมจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) มีจำนวนคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัย มีจำนวนกว่า 30,000 คน ทั้งนี้ พก. ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อส่งต่อธารน้ำใจไปยังจุดต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัย โดยการปล่อยขบวนรถในวันนี้ ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นชุดสำเร็จพร้อมแจกเบื้องต้น จำนวน 400 ชุด เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว


นางธนาภรณ์ กล่าวด้วยว่า “พก. มีแผนการให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเบื้องต้นประกอบด้วย 1) การลงพื้นที่ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา แนะนำและสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคในวันนี้ 2) จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เก้าอี้สุขาสำหรับคนพิการ และสิ่งของจำเป็นให้กับพื้นที่ประสบภัยและครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัย 3) การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับคนพิการที่เดือดร้อนตามระเบียบของทางราชการ ส่วนระยะที่ 2 การช่วยเหลือในระยะการฟื้นฟูเยียวยา ได้แก่ 1) มาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่ประสบภัยพิบัติและได้รับความเสียหาย 3) จัดทำโครงการรวมกลุ่มและฟื้นฟูอาชีพคนพิการและครอบครัวในชุมชน และ 4) เร่งปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยงานในสังกัด พก. ที่ได้รับความเสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการได้ต่อไป

 “ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมสละแรงกายแรงใจ ด้วยความสามัคคี เสียสละ เอื้อเฟื้อต่อกันเพื่อร่วมช่วยเหลือคนพิการผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องคนพิการและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค สามารถนำมาบริจาคได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 354 3388 และสายด่วน 1479” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะสังสรรค์ หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า กฏหมายมหาชน (ปรม.1) ประธานรุ่น

พบปะสังสรรค์ หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า กฏหมายมหาชน (ปรม.1) ประธานรุ่น พินิจ จันทร์สุรินทร์  โดยมี ไพรัช บูรพชัยศรี , ดร ถวัล รุยาพร ,ดร.ปิติ...

โวยวายดอทคอม