วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผอ. ปุ๊ การันตี “เชื่อปุ๊ เชื่อ GIT” ตรวจซื้ออัญมณี มีมาตรฐานระดับสากลนางดวงกมล เจียมบุตร หรือ ปุ๊ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ GIT ชูบริการตรวจรับรองที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมยกระดับบุคคลากรและการเป็นผู้ตรวจรับรองสู่มาตรฐาน ISO 17020 และ 17024  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในต่างประเทศการมีมาตรฐานรองรับเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นแนวโน้มที่ผู้บริโภคเรียกหา ยิ่งสินค้ามีราคาสูง ใบรับรองที่ได้มาตรฐานยิ่งมีความสำคัญ
สถาบันรณรงค์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรอง GIT เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะการซื้อ- ขายทาง on line ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ GIT แนะให้ผู้บริโภคศึกษาก่อนซื้อพร้อมดูใบรับรอง ป้องกันโฆษณาเกินจริง
ก่อนตัดสินใจ ซื้อ ใช้ใบรับรองหรือใบ certificate เข้ามาช่วยในการตัดสินใจของผู้ซื้อได้ โดยเพียง คลิ๊กเข้าไปที่สัญลักษณ์ QR Code ก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีหรือเครื่องประดับชิ้นนั้น ๆ ข้อเท็จจริงจากใบ certificate จะช่วยให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น
ไม่เฉพาะแต่การออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้า GIT ยังให้การรับรองอัญมณีและเครื่องประดับกับบุคคลทั่วไป เช่นการนำมรดกที่เป็นเครื่องประดับ หรือ ทองราคาแพง ๆ มาตรวจสอบในแต่ละปี ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับทำรายได้ให้ประเทศปีละล้านล้านบาท นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ของประเทศ ความเชื่อมั่นจึงมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรอง GIT - Buy with Confident จึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

#เชื่อปุ๊ #เชื่อGIT

ข่าวประชาสัมพันธ์

รฟท. ขสมก. และกรุงไทย ผนึกกำลัง ผลักดัน “บัตรเหมาจ่าย” ชำระค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีแดง และรถโดยสารขสมก.

ยกระดับคุณภาพบริการเดินทางระบบราง ระบบล้อแบบไร้รอยต่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และธนาคารกรุงไทย ร่วมผลัก...

โวยวายดอทคอม