วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ทีมแพทย์ โภชนากร และ เจ้าหน้าที่ รพ. พญาไท พหลโยธิน จัดกิจกรรม Managing NCDs and Nutrition Workshop


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ทีมแพทย์ โภชนากร และ เจ้าหน้าที่ รพ. พญาไท พหลโยธิน นำโดย
พญ.สุขุมาลย์  สว่างวารี สูติแพทย์ มะเร็งนรีเวชวิทยา และ ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพันธมิตร ได้แก่ บริษัท  TQM Insurance broker , ฟิตเนส Virgin Active , Boot and ME UP ได้จัดกิจกรรม Managing NCDs and Nutrition Workshop ภายใต้โครงการ Wellbeing Series 2024 ให้แก่ 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100กว่าท่าน กิจกรรมอบรมหัวข้อเเรื่อง NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก และ พูดถึงพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น  การรับประทานอาหาร และออกกำลังกาย การพักผ่อนที่ดี ต่อด้วยโภชนาการ workshop การทำอาหารสุขภาพ

ต่อด้วย workshop การออกกำลังกายโซน 2 และรูปแบบการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบจากเทรนเนอร์ Virgin Active Fitness

วันที่  20 มิถุนายน 2567 

บรรยาย เวลา   13:30-14:30 น.

Workshop การทำอาหารเพื่อสุขภาพ ลาบโรล เวลา 14:30-15:30 น.

Workshop การออกกำลังกายด้วยเทรนเนอร์ 15.30-16.30น.

ส่งผลให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ การสาธิตรูปแบบอาหารและการออกกำลังกายโดยผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และแบ่งปันความรู้ให้แก่คนรอบข้าง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลโรค NCDs

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม