วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 10 ล้านฉบับ เริ่มจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนบัตรไว้เป็นที่ระลึก และมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี

ธปท. จัดทำธนบัตรที่ระลึกในชนิดราคา 100 บาท จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านฉบับ โดยธนบัตรได้รับการออกแบบเป็นแนวตั้ง เพื่อให้พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความโดดเด่น งดงาม มีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป และได้จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง บนวัสดุพอลิเมอร์ เพื่อให้มีความทนทาน รวมทั้งมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างครบถ้วน

ธนบัตรที่ระลึกนี้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยจ่ายแลกในราคาฉบับละ 100 บาท พร้อมกันนี้ ธปท. ได้จัดทำแผ่นพับสำหรับธนบัตรที่ระลึกดังกล่าว จำนวน 2 ล้านชุด เพื่อจำหน่ายในราคาชุดละ 10 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายแผ่นพับทั้งหมด จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอแลกธนบัตรที่ระลึกนี้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

เป็นชนิดพิเศษความยาว 163 × 89 มิลลิเมตร พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุพอลิเมอร์ที่มีความทนทานป้องกันการปลอมแปลง มีขนาดใหญ่กว่าธนบัตรทั่วไป โดยตัวเลข 1 + 6 + 3 = 10 สื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ส่วนตัวเลข 89 เลข 9 สื่อความหมายถึงการครองราชย์ปีที่ 9

ธนบัตรด้านหน้า
ภาพประธานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ พร้อมตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และภาพดอกรวงผึ้งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์

ธนบัตรด้านหลัง
ภาพประธานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประดับดารานพรัตน์ ทรงสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษและทรงพระแสงกระบี่ พร้อมดอกรวงผึ้งสีทองพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ เมื่อพบธนบัตร จะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหวรอบทิศทางและเปลี่ยนสีจากสีทองเป็นสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วฤดูกาลผลไม้จากนิวซีแลนด์ “Made with Care New Zealand”

สร้างสรรค์ด้วยใจ นำผลไม้หลายชนิด สดใหม่จากนิวซีแลนด์ มาไว้ที่ตลาดไท ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย...

โวยวายดอทคอม