วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สยามคูโบต้าฯ จัดอบรมหัวข้อเรื่อง NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567  บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด  สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี มี onsite 40 กว่าท่าน และonline สาขาทั่วประเทศ   จัดอบรมหัวข้อเเรื่อง NCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก และ พูดถึงพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น  การทานอาหาร และออกกำลังกาย ต่อด้วยโภชนาการ workshop การทำอาหารสุขภาพ

วันที่ 21 /5/67 

บรรยาย เวลา   14:00-15:00 น.

ทำอาหาร เวลา 15:00-15:30 น.


โดย.พญ.พญ.สุขุมาลย์  สว่างวารี (หมอแหม่ม) สูติแพทย์ มะเร็งนรีเวชวิทยาและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชรพ.พญาไท พหลโยธิน ที่จะมาพูดถึงหัวข้อNCDs โรคไม่ติต่อเรื้อรัง สาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการทึ่ง!!! นักออกแบบทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 890 ผลงาน

ร่วมประชันศักยภาพภายใต้โจทย์ที่ Enchanted Hues - Unlocking the Secrets of Primary Colors Theory กรุงเทพ 11 มิถุนายน 2567: โครงการประกวดอออกแ...

โวยวายดอทคอม