วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

พช.นนทบุรี จัดพิธีทำบุญ และจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่  6 มกราคม 2565  นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอบางกรวย  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวยสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. และ
ผู้นำองค์กรในชุมชน ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ.วัดโคนอนมหาสวัสดิ์  ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565      

โดยผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ได้ร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทยแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุกฎ เพื่อให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งสามารถนำรายได้กลับสู่ชุมชนได้เป็นอย่างมาก


จากนั้น พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำทีมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานวัด และร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพการทำไข่เค็มใบเตย โดยมีทีมวิทยากรปราชญ์ชุมชน อาสามาช่วยเป็นจิตอาสา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทีมศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม