วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ททท. ร่วมกับ UNDP Thailand ชูพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Mr. Renaud Meyer, the UNDP’s Resident Representative for Thailand ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงเจตนารมย์ในการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ โดยต้องการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความมุ่งมั่นของ ททท. ในการสร้างความสมดุลในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและการพัฒนาแบรนด์ประเทศไทยให้มีคุณค่าเทียบเท่ากับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ The United Nations Development Programme (UNDP) Thailand ซึ่งมีเนื้อหาความร่วมมือใน 4 ข้อ คือ การบูรณาการ SDGs ในกระบวนการทำงานของ ททท.  การส่งเสริมให้ SDGs เป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน  การแบ่งปันประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกับ UNDP ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤตโควิด-19 ที่จะช่วยปรับสมดุล (Rebalance) ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยใหม่เพื่อความยั่งยืน สามารถรักษาธรรมชาติที่กำลังฟื้นตัวให้คงอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างวิถีใหม่ในการจัดการท่องเที่ยวแบบ New Norm ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างยั่งยืนวิถีใหม่ในการจัดการท่องเที่ยวแบบ New Norm ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างยั่งยืน

 
ทั้งนี้ ตลอดการทำงาน 60 ปีที่ผ่านมา ททท. ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ริเริ่มโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน    (วันท่องเที่ยวโลก) ทุก 2 ปี 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงการสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยวอีกมากมาย อาทิ แคมเปญ Amazing Thailand Go Local แคมเปญ 7Greens แคมเปญท่องเที่ยวชุมชน แคมเปญลดโลกเลอะ รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการยกระดับคุณภาพสินค้าและจัดการความยั่งยืนผ่านโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย อันเป็นผลดีต่อการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติและการท่องเที่ยว รวมถึงการปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม