วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พส.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ.2563

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึง วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 


การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง เริ่มมาแต่ครั้งที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นองค์สถาปนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก รูปที่ 2 และได้สานต่อเจตนารมณ์สืบต่อมาจนปัจจุบัน พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง พัฒนาทางด้านจิตใจ ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีความรู้สึกสำนึกในความเป็นคนไทย อบรมศีลธรรม และหน้าที่พลเมืองดี การแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยจัดส่งคณะพระธรรมจาริกขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านราษฎรบนพื้นที่สูง เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2508 รวมเวลา 55 ปี ซึ่งมีราษฎรบนพื้นที่สูง เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งสิ้น 11,416 รูป และในปี 2563 กำหนดเป้าหมายบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) รวม 169 รูป

กำหนดการ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 จัดพิธีขอขมาก่อนเข้าบรรพชาอุปสมบท และพิธีปลงผมนาคราษฎร บนพื้นที่สูง และในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตั้งขบวนแห่นาคที่ลานอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย (ห้วยแก้ว) พิธีกราบขอขมาและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะต่อประธานคณะพระธรรมจาริก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง และน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยสามารถร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนี้

บริจาคด้วยตนเอง ได้ที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โทร. 0 2280 2273 (ตั้งแต่วันที่15 มิ.ย. – 2 ก.ค. 63) และวัดศรีโสดาพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5321 8996 (ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 4 ก.ค. 63)

บริจาคผ่านธนาคาร 2 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว ออมทรัพย์ เลขที่ 021-1-22540-1 และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงาน กพ. ออมทรัพย์ เลขที่ 201-0-59714-0

บริจาคผ่านทางไปรษณีย์ ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ หรือ

บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาคได้ที่ Line : @thammahighland โดยปัจจัยที่ได้รับบริจาคร่วมกุศลจะนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเครื่องอัฐบริขาร  ค่าภัตตาหาร ค่าเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมทั้งค่าเล่าเรียน ตลอดจนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา และติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซด์ www.dsdw.go.th หรือ Facebook กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๑๙–๒๐ มค ๒๕๖๖

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ฟื้นรอยธรรมปฏิบัติบูชาสมาธิ ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ หวังกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประช...

โวยวายดอทคอม