วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

งานฮาลาลสุดยิ่งใหญ่ “Thailand Halal Assembly 2019”

 “Thailand Halal Assembly 2019” 
การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ปีที่ 6


ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่และสุดประทับใจ กับ งาน “Thailand Halal Assembly 2019” การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ปีที่ 6 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบรอบครอบที่จะนำไปสู่การสร้าง halal blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยเงินสะพัดตลอดงานกว่า 2 ล้าน 6 แสนบาท

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 กล่าวว่า นับว่าเป็นความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ กับงานฮาลาลที่ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นงานฮาลาลที่ดีและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นงานฮาลาลที่ชาวมุสลิมด้านกิจการฮาลาลทั่วโลกตั้งตารอ กับ การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “Thailand Halal Assembly” หรือ THA


ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สำหรับงาน “Thailand Halal Assembly 2019” การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้า
ฮาลาลนานาชาติ ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนา
ฮาลาลอย่างเป็นระบบรอบคอบที่จะนำไปสู่การสร้าง Halal Blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 20 – 22  ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

ซึ่งในช่วงพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งยังได้อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ศักยภาพฮาลาลประเทศไทย”

ซึ่งเราคาดหวังว่าการจัดงาน THA ในปีนี้ จะบ่งบอกให้ประชาคมโลกให้ได้รับรู้ว่าการดำเนินการธุรกิจ สร้างฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งนั้นต้องการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ คิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบ โดยประเทศไทยเราได้นำเสนอแนวคิด Halal Blockchain เป็นประเทศแรกของโลก ซึ่งต่อไปจะถือเป็นต้นแบบให้กับการประเทศอื่นๆ ทั้งประเทศที่เป็นมุสลิม และไม่ใช่มุสลิม เฉกเช่นที่เราเคยเป็นต้นแบบด้าน “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” จนทั่วโลกให้การยอมรับมาแล้ว

ภายใน THA 2019 ประกอบด้วยงานประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB ครั้งที่ 12, งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ซึ่งมีวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานจากต่างชาติ กว่า 300 คน จาก 35 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือว่ามีการนำเสนอผลงานวิจัยเยอะที่สุดตั้งแต่เคยจัดงานมา จำนวนทั้งสิ้น 65 ผลงาน จาก 6 ประเทศ และยังมี การสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลาล ประเทศไทย, การประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล, การประชาพิจารณ์ยกร่างมาตรฐานฮาลาล เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุสลิม มีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน จาก 56 องค์กร ทั้งองค์กรศาสนา ภาครัฐ และภาคเอกชน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์ จำนวนกว่า 30 ราย และอยู่ในระหว่างเจรจาซึ่งคาดว่าจะสำเร็จลุล่วงหลังจากการจัดงานครั้งนี้อีกว่านับ 100 ราย

และในปีนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ “Social Enterprise” หรือ กิจการเพื่อสังคม โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ในการเริ่ม “โครงการ SMEs HERO in town” เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ ให้ความรู้และเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการผลิตสินค้า หรือบริการฮาลาล รวมถึงการส่งเสริมการตลาด แก่ผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็ก เพื่อหวังให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จากการมีผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและท้ายที่สุดสามารถส่งออกสินค้าไปยังนอกชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน

ซึ่งดำเนินงานไปแล้ว 5 ชุนชนภายใต้ความร่วมมือจากอิหม่าม คอเต็บ และกรรมการประจำมัสยิด คือ มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์, มัสยิดบางหลวง, มัสยิดดารุ้ลอะมาน เพชรบุรีซอย 7, มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ), มัสยิดนูรุ้ลหุดา (ตลาดมดตะนอย) และจะดำเนินงานต่อเนื่องให้ครบทั้ง 33 มัสยิดภาย
ในปี 2563 นี้ในส่วนของงาน Thailand International Halal Expo 2019 หรือ THIHEX 2019 งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลทั้งไทยและต่างชาติกว่า 313 บูท ทั้ง ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร, ผลิตภัณฑ์คอสเมติกส์, การท่องเที่ยว, โลจิสติกส์ และการเงินการธนาคาร และในปีนี้เรายังได้รวบรวม 33 มัสยิด เอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในมัสยิดมานำเสนอห้ผู้ร่วมงานได้ ชิม ช้อป ใช้กัน โดยตลอดการจัดงาน การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2019” นั้นมีผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลา 3 วัน กว่า 35,645 คน สามารถสร้างเงินสะพัดตลอดการจัดงานกว่า 2,609,409 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด บริจาคเตียงสนาม และเครื่องนอน 250 ชุด

  อสิตา อีโค รีสอร์ท ร่วมกับ บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด  สนับสนุน เตียงสนาม ฟูก ที่นอน และชุดเครื่องนอน 250 ชุด  ให้แก่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบ...

โวยวายดอทคอม