วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

MEA ประกาศรายชื่ออาคารผ่านมาตรฐานโครงการ “MEA ENERGY AWARDS" ครั้งที่ 1/2564


ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินโครงการ “MEA ENERGY AWARDS” เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โดยการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการใช้งานในอาคารนั้น

MEA ขอประกาศรายชื่ออาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ได้แก่

- อาคาร เจ.เจ.มอลล์

- เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ

- เดอะมอลล์ 7 บางแค

- THE EMQUARTIER (EMQ)

- ไอคอนสยาม

- เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

- THE EMPORIUM

- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

- โรงพยาบาลพญาไท 3

- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

- โรงพยาบาลวิภาราม

- โรงพยาบาลราชวิถี

- อิตัลไทย ทาวเวอร์

- บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค (BHIRAJ TOWER at BITEC : BTB)

 -ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EMQUARTIER : BTE)

 - เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

- METROPOLIS

 - เอสซี ทาวเวอร์

 - เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

- ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

 -เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

- สมัชชาวาณิช 2 (United Business Centre II : UBC II)

- เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์

สำหรับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” ได้มอบให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้อาคารรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ อีกทั้งกำหนดให้มีการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ใช้อาคาร เป็นอาคารต้นแบบที่ดี โดยมีกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 8 ประเภท ประกอบด้วย

1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล

2) ประเภทอาคารโรงแรม

3) ประเภทอาคารสำนักงาน

4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 

5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต 

6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย

7) ประเภทอาคารโรงเรียน

8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

สำหรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ยังสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก MEA เช่น บริการ Energy Training, บริการ Energy Audit, บริการดูแลระบบไฟฟ้า Better Care Service และการติดตั้ง EV Charger(Normal Charger) นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนผลประหยัดพลังงาน โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

MEA จึงขอเชิญอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล meaaward@gmail.com และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222  หรือ โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ) 

โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.meaenergyawards.info/m-news/a-ppt-dl110564

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4625167924176975/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5921

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1392454510614773761?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=84058

▶️ Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1162082174801065628

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอมอบความสุขสดชื่นในหน้าฝน

" 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 " โปรโมชั่น 2 ต่อ ต่อที่ 1 ราคาห้องพักโปรโมชั่น`𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 แอ่วเหนือ..หน้าฝน สูดอากาศบริส...

โวยวายดอทคอม