วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ส่องมาตรการป้องกัน COVID-19 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมให้บริการบนมาตรการความปลอดภัยภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 แผนแม่บท รัดกุม คุมเข้ม ป้องกัน Covid-19 (คัดกรองเข้มงวด, ลดความแออัด, ติดตามให้มั่นใจ, สะอาดทุกจุด, ลดการสัมผัส) ตอบรับ New Normal 

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างออกมาตรการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความมั่นใจ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และในสถานการณ์ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ในปัจจุบัน ปรับตัวของศูนย์การค้าฯ  สำหรับการรับมือภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้และ ธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบหนัก  การเลิกจ้างงานว่างงาน และที่สำคัญอนาคตการฟื้นตัวในอนาคต ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยทางเทคโนโลยีและความต้องการผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจต้องดำเนินการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลง

จักรพันธ์  ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริหารอาคาร และงานวิศวกรรมบูรรณาการ ซี.พี.แลนด์


เบื้องต้น จักรพันธ์  ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริหารอาคาร และงานวิศวกรรมบูรรณาการ ซี.พี.แลนด์ ในฐานะผู้บริหารร่วมขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง  สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้มีความรุนแรง และยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายลงในระยะเวลาอันใกล้ ศูนย์การค้าจึงจำเป็นต้องมีแผนเผชิญเหตุดูแลกิจการของตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ และดูแลผลกระทบให้อยู่ในวงจำกัด เราจึงได้จัดทำแนวทางรับมือต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับเป็นแนวทางให้ศูนย์การค้าใช้ดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของศูนย์การค้าในช่วงสถานการณ์  การทำความสะอาดทุกวัน และ Big Cleaning ทุกสัปดาห์ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทำสัญลักษณ์ระยะห่างอย่างชัดเจนในลิฟต์ กำหนดผู้โดยสารเข้าลิฟต์ไม่เกิน 5 คน บริเวณบันไดเลื่อน ห้องน้ำ พื้นที่นั่งส่วนกลาง และที่นั่งในโซนศูนย์อาหาร การกำหนดจุดบริเวณบันไดเลื่อนให้มีการเว้นระยะห่าง เป็นต้นโดยทางศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ พัฒนามาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับ NEW NORMAL ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เตรียมความพร้อมแบบรัดกุมและรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาครัฐศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ มาตรฐานรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทุกจุด ทั้งในส่วนของการจำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าและร้านค้า มีความสะอาดและปลอดภัยด้วยมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุด แบบครอบคลุมทุกมิติการปรับตัว พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในช่วงสถานการณ์ โดยองค์กรควรปรับช่องทางการเข้าถึงลูกค้า การขาย การบริการ และการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การทำธุรกรรมระยะไกลกับลูกค้า หรือ ณ สถานที่ที่ลูกค้าสะดวก รวมทั้งการนำข้อแนะนำของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการการทำธุรกรรมระยะไกลกับลูกค้า 

www.fortunetown.co.th

02 248 5855

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม