วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

Oasis Spa Thailand เข้าพิธีมอบรางวัล Friendly Design Awards 2022

รางวัลสถานประกอบการสปา Friendly Design Awards ประจำปี 2565

โอเอซิสสปา   สถานประกอบการสปา ที่มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม เป็นมิตรกับคนทั้งมวล สนองความต้องการของผู้ใช้บริการสปาได้อย่างสะดวกง่ายดาย เป็นการสะท้อนคุณค่าของคำว่า “ความเท่าเทียม” อย่างแท้จริง

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน

Thailand Friendly Design Expo 2022 Welcome to Thailand FD Expo for All มหกรรมแห่งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ  เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เมืองไมซ์เพื่อทุกคน (MICE for All) 

การท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) และการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design, Universal Design)  

นวัตกรรมเมืองสุขภาพดี มหกรรมการออกแบบที่รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม (Tourism for All) ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่พวกเราชาวโอเอซิสสปาภาคภูมิใจพร้อมส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์ในสปา 

www.oasisspa.net

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (2567)

คอนเสิร์ตการกุศลแห่ง “การให้ที่ยิ่งใหญ่” อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น...

โวยวายดอทคอม