วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับภาคี จัดงาน"รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลก" กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8”

ชวนช้อปผลผลิตอินทรีย์จากทั่วประเทศ 7-19 กุมภาพันธ์นี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม        


กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ” โดย มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)          กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล PTTGC SCG Packaging Rxv Wellness Village สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ เตรียมจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา...เพื่อโลก”          รวมพลังคนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ร่วมผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในงาน        พบกับ 8 ไฮไลท์กิจกรรม เต็มอิ่มกับองค์ความรู้มากมาย สนุกกับเวิร์คช็อปดีดี และช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 200 บูธ 

นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ภายใต้สามพรานโมเดลอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า            10 ปี  ทำให้ เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง เกษตรกรจำนวนไม่น้อยหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผู้บริโภคได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายสังคมอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ ซี่งไม่เพียงตอบโจทย์ในเรื่องอาหาร แต่ยังสามารถเชื่อมโยงในเรื่องท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   ทางจังหวัดจึงยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าทั้งผู้บริโภค เกษตรกร และประชาชน  จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังแนวคิดการจัดงาน เพื่อเรา...เพื่อโลก 

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ และนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA  นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ และนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA  ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 8  กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ปลุกให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารปลอดภัยที่ผลิตในระบบอินทรีย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว ดังนั้น การกลับมาของงาน "รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา...เพื่อโลก” กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 นอกจากจะพุ่งเป้าตอกย้ำในเรื่องสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่มวัยเป็นหลัก ที่สามารถเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคมให้เกื้อกูลกัน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย จุดเด่นของงานสังคมสุขใจ คือ เป็นงานประจำปีที่รวมคนอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งการผลิต การจำหน่าย การตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรใหม่ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำ นอกจากมีผลผลิตออกมานำเสนอยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้มีโอกาสพบผู้ผลิตที่หลากหลาย ส่วนผู้บริโภคได้มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริง พร้อมทั้งยังมีองค์ความรู้มากมายที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ เรียกว่ามางานนี้ คุ้มค่า ได้เห็นการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในทุกมิติ   สำหรับ 8 ไฮไลท์กิจกรรมที่ห้ามพลาด ได้แก่

1. สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 200 บูธ มีทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป
งาน Art & Craft ต่างๆ ระดมกันมาให้ช้อป
2. เวิร์คช็อปสุดชิค ที่สนุกได้ทุกวัย เน้นสอนจริง ทำเองเป็น
3. Business Matching เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร จับคู่ธุรกิจ
ซื้อสิ้นค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร กว่า 20 ราย
4.แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่มีให้เลือกหลากหลายเส้นทาง
5.ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ง่ายๆ ผ่าน แอพพลิเคชั่น TOCA Platform 
6.สนุกกับกิจกรรมสะสม Earth Points แต้มรักษ์โลก แลกรับสิทธิมากมายภายในงาน
7.พบกับ Organic Hero  และคนอินทรีย์ต้นแบบหลากหลายด้าน ที่ยินดีมาแบ่งปันความรู้
และสร้างแรงบันดาลใจ
8.นิทรรศการความรู้ และเวทีเสวนาในหัวข้ออินเทรนด์ต่างๆ  เช่น การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
การจัดการขยะอาหาร ขยะพลาสติก Carbon Farming และ Bio Dynamic กับการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น


“งานนี้เราอยากให้คนรุ่นใหม่ หรือ คนที่ทำงานด้านซีเอสอาร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม รวมถึงน้องๆ    ที่เรียนด้านเกษตร การตลาด  ได้มาสัมผัส  เพราะ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานสังคมสุขใจครั้งที่ 8            ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ BCG Economy Model ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ และเทรนด์ของโลก              อย่างชัดเจน  ซึ่งทุกคนจะเห็นความเชื่อมโยงของสังคมอินทรีย์ กับเรื่อง Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และGreen Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งยังสอดรับกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม” 

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สวนสามพราน   จ.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 


สามารถจอดรถในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีบริการรถรับ-ส่งเข้างานฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน 
ข้อมูลการเดินทาง สอบถามได้ที่ โทร 034 322 588-93


หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook/ งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai 


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว

ตอกย้ำเที่ยวไทย วางใจไปกับช้างชูงวง กรมการท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นำสื่อมวลชนสัมผ...

โวยวายดอทคอม