วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565

"ไปต่อไม่รอแล้วนะ SPO พร้อมมาก"สานต่อแนวคิดพัฒนาคนและสังคมด้วยดนตรี

หลังจากประสบความสำเร็จไปอย่างงดงาม ในการเปิดวงครั้งแรกของ " Songkhla Philharmonic Orchestra (SPO) " วงดนตรีประจำเมืองสงขลา เมื่อวันคล้ายวันเกิด "ป๋าเปรม" 26 สิงหาคมที่ผ่านมา  

SPO เตรียมอวดศักยภาพอีกครั้ง จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสานต่อแนวคิดของป๋าที่เคยมีดำริ นำดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพราะดนตรีสามารถกล่อมเกลาจิตใจของคน ดนตรีช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี ทำให้คนมารวมกลุ่มกัน และที่สำคัญดนตรีมีศักยภาพ ที่สามารถพัฒนาเด็กของเราให้เป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพได้

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ) จับมือ นายอารี ดิเรกกิจ อดีตผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต.  ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ ผศ. วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (ภาพจากซ้ายไปขวา) ร่วมประชุมหารือ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านดนตรี และเตรียมจัดกิจกรรมการเเสดงวง Songkhla Philharmonic Orchestra (SPO) ในปี 2566 เพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ

หลังจากประสบความสำเร็จไปอย่างงดงาม ในการเปิดวงครั้งแรกของ " Songkhla Philharmonic Orchestra (SPO) " วงดนตรีประจำเมืองสงขลา เมื่อวันคล้ายวันเกิด "ป๋าเปรม" 26 สิงหาคมที่ผ่านมา  

SPO เตรียมอวดศักยภาพอีกครั้ง จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสานต่อแนวคิดของป๋าที่เคยมีดำริ นำดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพราะดนตรีสามารถกล่อมเกลาจิตใจของคน ดนตรีช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี ทำให้คนมารวมกลุ่มกัน และที่สำคัญดนตรีมีศักยภาพ ที่สามารถพัฒนาเด็กของเราให้เป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพได้

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ) จับมือ นายอารี ดิเรกกิจ อดีตผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต.  ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ ผศ. วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (ภาพจากซ้ายไปขวา) ร่วมประชุมหารือ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านดนตรี และเตรียมจัดกิจกรรมการเเสดงวง Songkhla Philharmonic Orchestra (SPO) ในปี 2566 เพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ  

ดร. กมล รอดคล้าย กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของภารกิจในครั้งนี้ว่า “ วง Songkhla Philharmonic Orchestra (SPO) จัดตั้งขึ้นจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้มีอุปการคุณจากทั่วประเทศ ภารกิจสำคัญที่ต้องทำจึงไม่ใช่เเค่จัดเเสดงดนตรีเท่านั้น แต่ต้องตอบแทนสังคมโดยใช้ศักยภาพของวงในการทำเรื่องอื่นๆด้วย เช่น พัฒนาเด็กเเละเยาวชนด้านดนตรี พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่ดี จัดกิจกรรมการเเสดงเพื่อการกุศล รวมทั้งหาทุนสนับสนุนสำหรับเด็กเยาวชนที่ยังยากลำบาก มีฐานะที่ไม่ดีนัก ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อจะได้ช่วยเหลือตนเองเเละครอบครัวได้ในอนาคต “

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 10 ล้านฉบับ เริ่มจำหน่าย 23 ก.ค.นี้

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ร...

โวยวายดอทคอม