วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เอสซีจีเซรามิกส์ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ปั้นฝีมือแรงงานไทย เพิ่มขีดความสามารถ เร่งรองรับนวัตกรรมใหม่ ต่อยอดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หลังโควิดเอฟเฟค

นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของไทยภายใต้แบรนด์ “คอตโต้” (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA)
ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน  โดยนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม (Green Job) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายยกระดับกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ ฝีมือแรงงานไทย สาขาปูกระเบื้องให้มีทักษะและความรู้ความชำนาญในการปูกระเบื้อง ได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตหลังโควิดเอฟเฟคโดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างปูกระเบื้องให้แก่ช่างก่อสร้างในพื้นที่  20  จังหวัด   

ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมน้อมรำลึก ๑๕๓ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๑๙–๒๐ มค ๒๕๖๖

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ฟื้นรอยธรรมปฏิบัติบูชาสมาธิ ๑๕๓ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ หวังกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประช...

โวยวายดอทคอม